Kurser/cirklar

Alla våra kurser (frånsett de skräddarsydda företagsutbildningarna och "Bli en bättre fotograf") genomförs enligt schemat fyra kurstillfällen om vardera tre lektionstimmar (45 minuter). Dessa kurser är uppbyggda i två, eller i vissa fall tre nivåer med stegvis ökande svårighetsgrad. Detta innebär att du själv kan bestämma hur duktig du vill bli på att ta bättre bilder och/eller i bildbehandlingen.

För att delta i en kurs på nivå två eller tre bör du ha förkunskaper motsvarande dem på nivån innan. Detta innebär inte att du nödvändigtvis måste ha deltagit i motsvarnade kurs - du kan ju ha tillägnat dig dessa kunskaper på annat vis. Rådgör därför alltid med SV:s personal vid din anmälan om vilken nivå som är den lämpliga just för dig!

Varför vårt samarbete med SV?

SV är en förkortning för Studieförbundet Vuxenskolan, en av landets allra största studieförbund. SV bildades 1967 och har allt sedan dess verkat för att vara en engagerad lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle i hela landet.

Det har aldrig varit så populärt att delta i en studiecirkel som just nu! Hur kommer det sig att 1,5 miljoner svenskar varje år samlas i studiecirklar?

För mig som cirkelledare är svaret lika enkelt som självklart; Det är nämligen både roligt och givande att samlas i en cirkel för att på egna villkor tillsammans med likasinnade studera, diskutera och lära sig mer!

För mig innebär samarbetet med SV att jag har en trygg och seriös samarbetspartner som ger våra kursdeltagare en garanti för att både kursinnehåll och genomförande håller hög kvalitet. 

Utöver cirklarna i samarbete med SV har vi även utbildningar i egen regi samt erbjuder skräddarsydda kurser för företag.

Varmt välkommen till våra kurser!

önskar Calle Rising